Hakkımızda

Bu platform, Kastamonu Taşköprü ilçesi ile kan ve akrabalık bağı olan hemşehrilerimizin iletişimlerini sağlamaları ve etkinliklerimizi paylaşabilmeleri için oluşturulmuştur.  Taşköprü ilçesi ve köylerini dünyaya daha hızlı ulaştıran ve bilgi merkezi olan bu platform aynı zamanda hemşehrilerimizin arasındaki sosyal ve kültürel bağların korunması ve geliştirilmesi için de hizmet verecektir.

Son yıllarda küresel bir slogan haline gelen “No One Left Behind’ın” Türkçesidir bu platform:  Hiç Bir Taşköprülü Geride ve Yalnız Değildir.

Beraber olmanın en genel ifadesidir.  Belki de “birimiz hepimiz için” mottosunun meali…

Nasıl yorumlarsak yorumlayalım; bir olmak için birbirimizi bilmek için ve bildiklerimiz için bir şeyler yapabilmek için…
Sadece bir araç olsun istediğimiz bir portal.

Biz olmanın haklı gururu ile birlikte olmanın zamanını hatırlatan ve destek veren bir portal.

Sizin sesiniz olan bir portal.